Home > Communicatieadvies Alkmaar

Communicatieadvies

Communicatieboodschappen vragen meer dan alleen een mailing, een folder of een artikeltje in de krant. Soms is een onderwerp zo omvangrijk of complex dat een heel traject nodig is om het gewenste doel te bereiken. \'Slecht nieuws\' brengen aan inwoners van een gemeente bijvoorbeeld; of een nieuw beginnend bedrijf op de kaart zetten in een bepaald gebied.

In dergelijke gevallen ga je niet zomaar aan de slag. Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten wat u wilt communiceren en aan wie. Vervolgens gaan we samen kijken waar kansen liggen in de communicatie en waar we eventuele valkuilen kunnen verwachten. Ook bepalen we een duidelijk doel en de strategie die we gaan volgen om dat doel te bereiken. Zo ontstaat een gedegen communicatieplan waaruit vervolgens allerlei actiepunten voortvloeien. Het plan wordt meestal afgesloten met een communicatiekalender waarin precies wordt aangegeven welke middelen op welke manier en op welk tijdstip worden ingezet om het gestelde communicatiedoel te bereiken.

Ik help u graag bij het bepalen van uw communicatiedoel en het maken van uw communicatieplan. Meer informatie? Neem gerust contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.